Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 31 oktober 2018

Nemo Nya tecken

Nu har vi två nya tecken som vi tränar på och använder oss av i verksamheten

tisdag 30 oktober 2018

Bubbel- Kreativiteten flödar

Barnen visar just nu stort intresse för skapande i olika former, både inom projektet men också utanför. Inom projektet har de skapats familjer på olika sätt. Intresset för att klippa,klistra och måla ser vi under hela dagen. Vår ateljé ger barnen inspiration och genom att den är tillgänglig kan barnen skapa när de vill.

Man kan även se kreativiteten ute. Här har barnen övat på att skriva i sanden.


torsdag 25 oktober 2018

Nemo- Spännande läsning med QR-sagor!

Idag har vi fått uppleva en spännande stund med QR-sagor. Vi har nu skapat en sagohörnan med hjälp av QR-koder på Nemo. Tanken är att barnen tillsammans med oss pedagoger ska kunna få lyssna på spännande QR-sagor.


tisdag 23 oktober 2018

Bubbel- Projekt Mumrik

Idag har den Gula gruppen varit till biblioteket och lånat nya böcker. Vi tog bussen fram och tillbaka vilket var ett bra tillfälle att träna på de vi lärt oss på trafikskolan för en tid sedan. Gula gruppen hade i uppdrag att försöka hitta böcker som handlar om hur olika familjer kan se ut. Litteraturen som hör till vårt projekt har en speciell plats intill vår processvägg, där böckerna alltid är tillgängliga för reflektion eller läsning.

Litteratur har en viktig funktion för oss i förskolan, böcker ger barnen tid för reflektion samt insamling av ny kunskap. Enligt läroplanen för förskolan (2016) ska Förskolan att ge barnet möjlighet att söka ny kunskap både enskilt och i grupp. Detta är något som syns tydligt hos oss i arbetet med projektinriktat arbetssätt (projekt Mumrik). Inom projektet får barnen möjlighet att utforska och söka kunskap kring deras egna frågor och funderingar i mindre grupper.

Nemo-var ska våra kottdjur bo?

Idag tog vi fram materialet som vi plockade i skogen förra veckan, vi tittade, kände och reflekterade tillsammans om vad vi hade plockat. Vi kommer fram till att våra kottdjur måste ha någonstans att bo... vart och hur gör vi? 
Vi pratade tillsammans i en mindre grupp om hur vi skulle göra, sedan fick barnen individuellt måla en bild av hur de tycker att våra kottdjur ska bo. 

fredag 19 oktober 2018

Bubbel- Projekt Mumrik

Genom projektinriktat arbetssätt och arbetet med mindre möten får barnen större möjlighet att göra sin röst hörd och påverka verksamheten. Inom vårt projekt mumrik kan man nu börja se att våra fasta grupper utforskar projektet på lite olika sätt. Några har börjat skapa sin egen familj med hjälp av toarullar,tyg och andra olika material man kan hitta i vår ateljé. Medan andra fortfarande har fokus på småfolket och rolleken som utvecklas genom dem. Småfolket får följa med på mycket lek under en dag på bubbel, tidigare idag var de med när två barn skulle rita ett hus som småfolket kunde bo i.


” vi måste ju lägga de här så vi ser hur långa deras sängar ska vara”

”Det är lite svårt att klippa”

”Jag hann färdigt för jag har bara tre i min familj”

torsdag 18 oktober 2018

Nemo- plocka pinnar i skogen!

När vi skapade våra kottfigurer förra veckan, pratade vi om att bygga ett hus till figurerna. Barnen fick komma med förslag hur vi skulle göra och de sa att vi kunde bygga ett hus av pinnar. Igår var vi i skogen och plockade pinnar. Vi ska använda oss av pinnarna när vi konstruerar huset till våra kottfigurer.
fredag 12 oktober 2018

Bubbel -projekt Mumrik

Under veckan har vi pedagoger lagt fokus på hur barnens uppfattningar kring familjen yttrar sig i rolleken som sker hela tiden hos oss på bubbel. Det är en process som vi kommer att fortsätta med för att lättare få syn på barnens tankar och reflektioner kring just familjen. Detta leder till att vi får djupare kunskap om hur vi kan utmana barnen vidare i projektet.

Denna vecka provade vi att introducera ett nytt material som har till syfte att inspirera till rollek. Småfolket blev snabbt intressant och barnen utvecklar sitt sociala samspel och sin fantasi i leken med dessa.

torsdag 11 oktober 2018

Bubbel- Utflykt trafikvärlden

Idag på fm var vi på utflykt till folkets park och trafikvärlden där fick vi lära oss hur man ska bete sig i trafiken.

Barnens reflektioner:

”Man fick inte springa över gatan” ”man ska kolla vänster, höger,rakt fram och vänster igen sedan får man gå”,”inte knuffa någon ut på vägen”, ”när spårvagnen kommer måste man låta den köra”, ”att det är bra att ha reflexer när det är mörkt” ”att trafikljusen låter snabbt och visar grön gubbe när man får gå”.

tisdag 9 oktober 2018

Nemo- Att skapa kottfigurer!

Idag har vi skapat kottfigurer tillsammans med de äldsta barnen på Nemo. Barnen fick välja en kotte och vilken färg den skulle ha, genom denna aktivitet övade vi på vad färgerna heter. Kottarna målades med pensel. När kottarna torkat, fick barnen välja färg på piprensarna och storlek på ögonen. Sedan skapade vi kottfigurerna tillsammans. Kom gärna in på avdelningen för att beskåda ert barns kottfigur. fredag 5 oktober 2018

Bubbel-Projekt Mumrik

Under veckan har vi på bubbel fortsatt att reflektera och utvecklat hur vi tänker kring familjer. Vi har pratat om hur familjer kan se ut och vilka som kan ingå i en familj. Vi ställde frågan vad är en familj till barnen, de svarade ”som älskar barn och sånt”, ”man kan vara två pappor i familj”, ”man kan vara 12 om man vill”, ”i en lägenhet kan mamma bo och pappa i en annan lägenhet, eller båda i samma”, Barnen har många bra tankar kring detta som ofta yttrar sig i rolleken. Vår roll som pedagoger är att stötta och utmana barnen i deras rolllek så att det kan leda till nya reflektioner om familjer.

torsdag 4 oktober 2018

Nemo-Rörelse med QR - koder


Idag har nya spännande QR - koder kommit upp på avdelningen. Att arbeta med QR - koder är ett sätt att väcka barnens nyfikenhet; för man vet aldrig vad som gömmer sig bakom koderna. 
``Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar.´´ Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010måndag 1 oktober 2018

Nemo-Nya - Tecken

Vårt arbete med tecken fortsätter.
Idag har vi introducerat nya tecken tillsammans med barnen.