Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

torsdag 27 september 2018

Bubbel- projekt Mumrik

Under veckorna som Mumrik har varit hos oss har intresset för vem han är vuxit sig stort bland barnen på bubbel. Mumrik deltar i många olika lekar på bubbel under dagarna. Två områden som barnen är speciellt intresserade av är bygg och konstruktion och rollek. Barnen bygger hus åt mumrik och det blir utvecklande diskussioner kring hur hus ser ut, vad man kan bygga hus av och Mumriks hus egentligen ser ut. Vi har valt att inte bygga ett permanent hus till Mumrik på bubbel, detta för att vi vill att bygg och konstruktionsleken ska fortsätta vara levande.
I rolleken får Mumrik gärna vara med och vara bebis eller barn. Rolleken domineras av barnens olika uppfattningar av vad en familj kan vara. I leken tränar barnen på att kompromissa och komma överens, samt utvecklar sin fantasi. Med avstamp i barnens olika uppfattningar av familjen har en ny figur flyttat in hos oss ”lilla mumrik”, lillmumrik har letat efter Mumrik överallt och har nu äntligen hittat honom. Lillmumrik hade också en fråga med sig till bubbelbarnen den löd såhär ”hur ser era familjer ut?”
Barnen har därefter ritat sina familjer och det har varit många diskussioner kring hur familjen kan se ut och vem som ingår.

onsdag 26 september 2018

Bubbel- Mindre möten

Vi pedagoger skapar lärmiljöer som ger möjlighet till mindre möten på så vis ger
vi alla barn förutsättningar att synas i gruppen. Genom vårt arbetssätt med närvarande pedagoger har vi möjlighet att se vad barnen intresserar sig för just nu och vi kan tillföra material som gör att leken utvecklas just där och då.
”Doktorslek” som startade med pinnar och stenar som sedan fortsatte under lång tid då nytt material tillfördes från pedagog.

Nemo-utforskande och skapande med naturmaterial

Idag har de yngsta barnen fått ta del av det naturmaterial som de äldre barnen plockade i skogen igår. Barnen fick måla med en kotte och en pensel, de utforskade materialet genom att smaka och känna på det. 
För oss är det viktigt att alla barn är delaktiga i vårt projekt skogen. 
Välkomna in på avdelningen för att ta del av barnens konstverk. tisdag 25 september 2018

Nemo QR-koder

Idag har vi utforskat QR-koder på Nemo. 
Något som var mycket uppskattat bland barnen. fredag 21 september 2018

Bubbel- projekt Mumrik

Vårt syfte med arbetet med mumrik är att barngruppen ska få en utgångspunkt att samlas och reflektera kring. I arbetet stärks relationerna mellan barnen i de olika grupperna genom den gemensamma utgångspunkten -Mumrik! Vi lägger mycket fokus på relationer i förskolan och speciellt varaktiga relationer mellan barnen. Därför arbetar vi sällan med hela gruppen samtidigt utan med tre fasta grupper under dagarna där barnen skapar sin grundtrygghet. Detta kan göra att grupperna kommer att fokusera på lite olika saker när arbetet med mumrik fortsätter framåt.

Intresset för mumrik har varierat mellan barnen i gruppen. Under veckan har mumrik bekantat sig med våra miljöer på bubbel samt skapat relationer till barnen. Barnen tar med mumrik i leken under stora delar av dagen och mumrik har fått prova på att bygga, leka i dramarummet och ritat. Följ gärna vår forsatta resa med mumrik på vår processvägg samt här i bloggen.


torsdag 20 september 2018

Nemo - Utforska med kritor

Att dela barnen i mindre grupper ger barnen möjlighet att upptäcka, utforska i lugn och ro.
Barnen får vara kompetenta och lära av varandra.
Uppleva glädje och känna gemenskap.
Några av de yngre barnen fick mötas i ett litet möte och upptäcka, utforska kritan.
Kritan kan man upptäcka på många olika sätt som att
smaka, kasta, banka och rita
onsdag 19 september 2018

Bubbel-motorik

Idag när vi var ute och njöt av fina vädret plockade vi fram våra mattor där vi bl.a. fick öva på att rulla, göra kullerbyttor och hjula.

torsdag 13 september 2018

Nemo - Projekt skogen - Äventyr till biblioteket

I onsdags åkte en liten grupp från Nemo buss till biblioteket.
Syftet var att låna lite böcker till vårt projekt Skogen.
Vi hittade lite olika böcker om skogen, naturen och olika djur.


Självklart passade vi på att låna andra spännande böcker till Nemo.
Under resans gång till biblioteket såg barnen många olika spännande saker, framför allt många olika fordon. Bussar, spårvagnar, bilar, arbetsfordon, polisbil med utryckning. Detta ledde till många små samtal mellan pedagoger och barn och mellan barnen.

onsdag 12 september 2018

Nemo-Tecken som stöd!

Vi på Nemo använder tecken som stöd i vår verksamhet, då vi har många barn som inte har språket än. Vi använder tillexempel tecken när barnen ska få välja sin frukt, så kan de använda sig av tecken istället för att peka. Vi kommer att lägga ut de tecknerna vi jobbar med just nu på bloggen. Vi tänker två tecken på två veckor och sen byter vi. Nu arbetar vi med HEJ och TACK.


tisdag 11 september 2018

Bubbel- Projekt Mumrik

Idag fann vi två ihoprullade brev som låg i vår processhylla, det stod också en konstig skapelse där.
Brevet var i från någon som hette Mumrik som hade kikat på våra sommaminnen och som nu ville bo i vår hylla. Mumrik hade också med sig sitt sommarminne som var ett bildkollage på vad han gjort. Konstigt att han hade varit på ekan när vi inte varit här i somras. Vi reflekterade tillsammans med barnen och många funderingar och frågor dök upp. Kika gärna på vår processvägg. När vi sedan gick ut på förmiddagen blev det mumrik jakt för att se vart den hade varit.

onsdag 5 september 2018

Nemo-projekt skogen!

Idag tog vi våra äldsta barn på upptäcksfärd till skogen för att starta igång projektet.
Syftet var att barnen skulle få upptäcka vad som fanns i skogen, vi ville också se vad som intresserade våra barn.
Barnen tog med sig material från skogen som vi tillsammans kommer reflektera över imorgon i mindre grupper.
Syftet med att ta med material från skogen var också att våra yngsta barn skulle kunna få ta del av materialet.