Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 29 augusti 2018

Nemo-Projektstart

Idag har vi på Nemo startat vårt projekt. Vi utgick från barnens sommarminne som kommer från sommaruppdraget. Vi samlade barnen i mindre grupper och pratade om de föremålen vi fått in. Utifrån barnens intressen och nyfikenhet så kommer vårt projekt starta i skogen!


fredag 24 augusti 2018

Bubbel- Nya relationer

Vi använder oss av ”Tio små kompisböcker” som ett verktyg för att hjälpa barnen att skapa en förståelse för sina egna känslor som de möter i nya relationer just nu. Såhär i början på terminen så är barngruppen fortfarande ny och det sker många spännande möten, barnen lägger mycket fokus på att hitta sin plats i gruppen. 

Under bokvilan i veckan fick ena gruppen lyssna på boken om att säga stopp. Den tar upp funderingar som tex när ska man säga stopp, hur ska man säga stopp och finns det olika sätt att säga stopp på? 
I boken tillverkade kanin och igelkotten stopp skyltar som de tyckte man kunde använda sig av för att man tydligt skulle visa stopp. Barnen tyckte detta var ett bra tips så några barn ville skapa egna stoppskyltar efter att boken var slut.

fredag 17 augusti 2018

Nemo och Bubbel

Vi startar nu upp vår blogg igen!

Denna vecka välkomnar vi nya barn både på Nemo och Bubbel. Under introduktionen för de nya barnen ligger vårt fokus på att barnen ska få en lugn och trygg start som möjligt. Vi delar barnen i mindre grupper, på så sätt får barnen mer tid att utforska de nya miljöerna, relationerna samt skapa en anknytning till oss som pedagoger. Vi anser att trygghet och kunskap går hand i hand. 

Vi ser fram emot en ny spännande vecka!