Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 5 juni 2018

Bubbel- Olikhet

Efter lunch har några barn i den fria leken synliggjort olikheter genom att tillverka olika länders flaggor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar