Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 29 maj 2018

Nemos -myrstack

Vår myrstack börjar ta form. 
Vi har börjat måla myrstacken. 
För att veta vilken färg vi skulle använda tittade barnen på bilder av vår myrstack som finns i skogen.
De kom fram till att vi behövde brun färg. 
Ett barn såg också att det var barr på myrstacken i skogen. 
Hur ska vi få tag i barr?
Vi kan gå till skogen och hämta säger barnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar