Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 2 maj 2018

Nemo-Nya tecken uppe!
Idag har vi introducerat nya tecken för barnen. 
Vi märker att de tycker att det är väldigt roligt och att de använder tecknerna i leken. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar