Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 27 mars 2018

Nemo- Tecken som stödVi på Nemo har börjat att använda tecken som stöd tillsammans med barnen sedan några veckor tillbaka. Vi har utvalda tecken som vi tränar på under 2 veckor. Vi kommer att publicera dessa här på bloggen så ni som vårdnadshavare kan se vad barnen tränar på för tecken just denna vecka. 
Vi kommer även under veckan att börja med en del bildstöd. Bildstödet är till för att barnen på Nemo ska få en tydlighet i vad som kommer att ske under dagen. Detta hoppas vi ska bidra till ett lugn och en tydlighet i barngruppen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar