Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 16 mars 2018

Nemo- Skapa en myrstack
Idag har vi börjat att skapa en myrstack tillsammans med barnen. Vi ska skapa en myrstack hur den ser ut över marken och en annan dag ska vi även skapa hur myrstacken ser ut under marken. Tanken är att barnen ska få en bättre förståelse för hur stor en myrstack faktisk är under marken och hur den ser ut under marken. Ex: att myrorna skapar gångar under marken och att dessa gångar leder till olika rum. I de olika rummen förvarar myrorna tillexempel sina ägg och sina bladlöss i! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar