Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 2 mars 2018

Bubbel- inbjudande miljö

På bubbel har vi nu fått en ny inbjudande miljö där barnen kan utforska många spännande saker tex att skapa mönster. I lådorna ligger det olika sorters pasta och på väggarna sitter det olika inspirationsbilder.  Ofta sitter man tillsammans med en kompis och samtalar och inspirerar varandra i sitt skapande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar