Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 28 februari 2018

När vintervindarna viner utanför fönstret och kylan biter i våra kinder stannade vi idag inne med alla barnen på Nemo.
Vi delade oss i mindre grupper och lekte och skapade.
Utifrån vårt projekt - Hur bor vi?
har vi just nu landat i myrstacken.
Vi har pratat om hur myran ser ut:
Hur många ben har den?
Vilken färg har myran?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som tex lek och bild.
Ur:  Lpfö 98 reviderad 2016


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar