Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

måndag 29 januari 2018

Bubbel -Möte nytt material Mindre möten

Idag erbjöds barnen att utforska ett nytt material, vi lindade plastfolie runt stolsbenen på två stolar och ställde fram blå färg och penslar. Undra vad som händer om man målar på plast?
 ” får vi verkligen måla på stolen???”
Barnen upptäckte att man kunde se kompisen som målade på andra sidan vilket var lite roligt.

Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att mötas kring en aktivitet i mindre grupper för att gynna det sociala samspelet och det ger barnen möjlighet att reflektera tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar