Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 23 januari 2018

Bubbel Måndag

Några barn fick idén att skapa en ”partyhatt” och skapandet smittade av sig på nästa alla i gruppen som då ville skapa sin egen hatt. Så till mellanmål hade vi stort kalas med sugrör i glasen och goda varma mackor. Allt utifrån barnens intresse för en ”partyhatt”.
Barnen övade bl.a. på att rita efter en mall och på fri hand men också hur man använder en sax.
”Hur gör jag med pappret för att de ska bli en hatt?”
Ett strävans mål i läroplanen lpfö 98 är att barnen ska få utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar