Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 13 december 2017

Morgonläsning

Barnen på Nemo tycker om att läsa bäcker. Under en stund på morgonen så samlades några barn för ett möte kring en bok. Tillsammans med en pedagog så utforskade barnen sagan och fick en mysig stund tillsammans. 

Enligt läroplanen (Lpfö 98, 2010) för förskolan ska vi ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
Därför har vi alltid böcker tillgängligt i barnens nivå så att de självständigt kan välja när de vill läsa samt att vi pedagoger finns närvarande att läsa om barnen vill det. 


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar