Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

onsdag 8 november 2017

Olika former - Nemo

Utifrån vår prjektfråga (hur bor vi?) har barnen visat intresse för olika former. Vår förskollärarstudent Amina utvecklade detta genom att vidare undersöka vilka former som finns. Med avstamp i former så får barnen möta och utforska olika material i olika former. På så sätt skapar barnen förståelse för olikheter både i material och människor.

Bilden visar processen i skapandet med olika former. I detta möte mellan en liten grupp barn finns det  mycket tid för diskussion och reflektion.

”En triangel som tak”   ”En cirkel på kvadraten”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar