Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 7 november 2017

Bubbel-Möten-Olikhet

Idag har vi på bubbel börjat att utforska vår närmiljö och prövat att se hur långt måste vi gå för att ta oss till allas olika hus. Kan man gå till alla hus?? Kan våra hus se olika ut?? Vilka är det som bor i mitt hus?

Vi promenerade idag ungefär 3 km och hann då med 4 olika hus på 4 olika adresser. På vår promenad fick vi öva på att lyssna på varandra och samspela då vi promenerade med hjälp av vårt gångband. Många barn reflekterade över alla olika sorters löv man såg på marken. En del löv såg lite ledsna ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar