Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 24 november 2017

Bubbel- möten-inbjudande

På Bubbel har även vi valt att skapa fler inbjudande mötesplatser där barnen kan mötas i mindre grupper och öva på det sociala samspelet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar