Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 24 november 2017

Bubbel- möten-inbjudande

På Bubbel har även vi valt att skapa fler inbjudande mötesplatser där barnen kan mötas i mindre grupper och öva på det sociala samspelet.


fredag 17 november 2017

Nemo förändrar lärmiljön

Denna vecka har barn och pedagoger tillsammans skapat en ny mötesplats på Nemo.
Vi har tagit bord och en bänk som vi inte använder. 
Tanken var att skapa en mötesplats med olika nivåer.
Barnen har utforskat nya mötesplatsen tillsammans med rör, bollar och bilar.

onsdag 8 november 2017

Olika former - Nemo

Utifrån vår prjektfråga (hur bor vi?) har barnen visat intresse för olika former. Vår förskollärarstudent Amina utvecklade detta genom att vidare undersöka vilka former som finns. Med avstamp i former så får barnen möta och utforska olika material i olika former. På så sätt skapar barnen förståelse för olikheter både i material och människor.

Bilden visar processen i skapandet med olika former. I detta möte mellan en liten grupp barn finns det  mycket tid för diskussion och reflektion.

”En triangel som tak”   ”En cirkel på kvadraten”


tisdag 7 november 2017

Bubbel-Möten-Olikhet

Idag har vi på bubbel börjat att utforska vår närmiljö och prövat att se hur långt måste vi gå för att ta oss till allas olika hus. Kan man gå till alla hus?? Kan våra hus se olika ut?? Vilka är det som bor i mitt hus?

Vi promenerade idag ungefär 3 km och hann då med 4 olika hus på 4 olika adresser. På vår promenad fick vi öva på att lyssna på varandra och samspela då vi promenerade med hjälp av vårt gångband. Många barn reflekterade över alla olika sorters löv man såg på marken. En del löv såg lite ledsna ut.