Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 20 oktober 2017

Bubbel-Möten- inbjudande

Genom att vända på en hylla möttes ett antal barn i leken kring ett bygge som blev ett tåg. Resan gick till Afrika där ett barn skulle föda en bebis. Tåget var lastat med mjölk som bebisen skulle äta.