Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 1 september 2017

Bubbel


Vid samling innan lunch har vi valt att dela upp gruppen i två samlingar, en för barnen födda 2012 och en för barnen 2013-2014. På dagens "femårssamling" pratade vi om hur vi sorterar våra sopor och vi spelade även skräpspelet. Där man får välja vart soporna ska slängas. Barnen hade verkligen koll på vart soporna skulle.

Enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. vi försöker då utveckla detta genom leken och genom att lära av varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar