Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 9 juni 2017

Bubbel

Efter vår läsvila idag har några barn påbörjat skapandet av en flugsvamp till vår naturhörna.
Hmmm undra hur en flugsvamp ser ut?? Några av barnen hade vetskap om dess utseende. Skapandet av den väckte många tankar och funderingar om olika svampar. Miljön i förskolan öppnar ofta upp för barnen att delge andra om sina funderingar och på så vis inspirerar vi varandra vidare.

  "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"(Lpfö98,2010)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar