Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

torsdag 18 maj 2017

Nemo


Onsdag 17/5
Vattenlek på gården.
Vi hoppade och plaskade i den stora vattenpölen.
Byggde en vattenbana.
Spännande att fylla på med vatten och se det rinna ner i hinken.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära".
(Lpfö 98,2010)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar