Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

fredag 5 maj 2017

Bubbel- Värdegrund

Värdegrundsarbetet är ett kontinuerligt arbete som inte stannar av, vi arbetar med många olika begrepp varje dag men väljer ett begrepp som vi arbetar lite mer intensivt med under en period. Just nu har vi haft fokus på begreppet ärlighet under några veckor. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Utifrån detta mål har vi valt att dramatiserat sagan om fåraherden och vargen som handlar om att vara ärlig. Barnen har visat stort intresse för sagan och att använda drama som uttrycksform så det är något som vi kommer att arbeta vidare med. Efter att vi pedagoger dramatiserade sagan har barnen velat dramatisera den själva och även lekt sagan.

Vi tycker att värdegrundsarbetet är viktigt för barnets sociala kompetens och relationer. Nästa begrepp som vi kommer att arbeta med är Respekt. Formen för att konkret skapa förståelse för ordet och innebörden kommer att arbetas fram tillsammans med barnen.

Hoppas ni får en bra helg!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar