Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

tisdag 23 maj 2017

Bubbel-Tisdag

Idag har vi gjort färdigt ett projekt som vi började med på förskolans dag. Vi målade då en lång pappersrulle som vi idag har sågat upp i mindre delar för att skapa ett nytt byggmaterial. Barnen har provat och utforskat det nya materialet på eftermiddagen.

Vi har valt att jobba med respekt genom att dramatisera olika små teatrar i samlingen. Vår erfarenhet av att arbeta med drama är att barnen får en djupare förståelse för innebörden av ordet vi arbetar med. Barnen har under dagen också dramatiserat teatern själva.

Kom gärna in och titta på vår nya möblering. Våra pedagogiska miljöer är föränderliga och nu har vi möblerat för att utmana och utveckla barnens intressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar