Välkommen till Lindö kommunala förskolor, Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, OLIKHET och INBJUDANDE, leder oss i vårt arbete.

torsdag 27 april 2017

Bubbel projekt v 17

I utforskandet av grundfärger upptäckte vi att barnen pratar mycket om vad som är genomskinligt. Vi har tillsammans med barnen denna vecka utforskat genomskinlighet med hjälp av ljus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar